60 views |0 comments

Khi Shipp-McGhee bắt đầu tìm nhà, lãi suất vay mua chỉ là 2,9%. Một năm sau, khi cô chọn được nhà, lãi đã lên 6,4%.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy