63 views |0 comments

Có 8% người thành thị trong số gần 1.300 người được hỏi có dùng ôtô và tỷ lệ sử dụng ôtô điện chỉ chiếm 2%.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy