46 views |0 comments

Giá bán luôn ở mức cao giúp người trồng hành năm nay lãi đậm, có nơi thu nhập 170-270 triệu đồng một ha.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy