49 views |0 comments

Các nhà đầu tư nói khung giá phát điện mới Bộ Công Thương đưa ra quá thấp khiến họ nguy cơ vỡ phương án tài chính.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy