60 views |0 comments

Chưa tự tin với triển vọng kinh tế trong nước lẫn quốc tế, nhà giàu Trung Quốc gửi tiền ngân hàng, mua vàng và ít bung vốn làm ăn hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy