70 views |0 comments

Trong đề án tái cơ cấu, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Công ty mẹ – EVN tiếp tục là công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy