41 views |0 comments

Quý I, những căn nhà liền thổ trong các dự án phía Nam giảm giá 15-20% trên thị trường thứ cấp, cá biệt một số trường hợp cắt lỗ gần 30% so với cùng kỳ 2022.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy