56 views |0 comments

Theo chuyên gia, gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà xã hội lãi suất 8,2% trong 5 năm có thể đẩy rủi ro cho người thu nhập thấp khi hết ưu đãi.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy