54 views |0 comments

Các hãng tuyển dụng toàn cầu đang ngập trong cuộc gọi tìm việc từ nhân viên Credit Suisse sau khi nhà băng này được UBS mua lại.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy