55 views |0 comments

Giảm lương, cắt nhân sự và dừng đầu tư mới là động thái đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong lúc chờ tín hiệu rõ hơn từ nền kinh tế và chính phủ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy