64 views |0 comments

Nhìn nhận cơ quan chức năng đã vào cuộc tháo gỡ, nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn có “độ vênh” trong cách hiểu và thực thi, khiến vướng mắc về PCCC chưa thể giải quyết ngay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy