70 views |0 comments

Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) bổ nhiệm ông Dennis Ng Teck Yow làm tổng giám đốc mới, thay ông Nguyễn Ngọc Huyên vừa từ nhiệm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy