64 views |0 comments

Novaland muốn phát hành hơn 1,9 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu, nếu thành công sẽ tăng vốn thêm gần 30.000 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy