59 views |0 comments

Với nhiều công ty, lời mời chào hợp tác từ Apple là “nụ hôn thần chết”, vì theo WSJ, đó có thể là cách Apple lấy thông tin và copy ý tưởng của họ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy