59 views |0 comments

Chủ tịch HĐQT Techcombank thừa nhận ngân hàng cho vay bất động sản cao nhưng phần lớn là cho vay cá nhân còn cho vay dự án “đều có pháp lý”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy