63 views |0 comments

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen nói rằng ông trăn trở vấn đề thừa kế ba năm qua và cuối cùng chọn giải pháp sẽ chuyển toàn bộ cổ phiếu của mình vào một quỹ phi lợi nhuận.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy