54 views |0 comments

Lường trước khó khăn, TP HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2023 thấp hơn năm ngoái nhưng không ngờ giảm sâu hơn dự báo, theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy