69 views |0 comments

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng nếu nắm bắt tốt những tín hiệu tích cực từ kinh tế thế giới và trong nước, thành phố sẽ kết thúc đà suy giảm và tăng tốc sớm hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy