36 views |0 comments

Năm nay, Công ty Hoàng Quân dự kiến đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng, lãi sau thuế 140 tỷ, tăng lần lượt 5-7 lần so với năm trước, “nắm đấm chủ lực” là nhà xã hội.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy