30 views |0 comments

Công nghệ xe điện là một thế mạnh trong chuyển đổi số của FPT, nhờ lịch sử của tập đoàn đi lên từ việc sản xuất phần mềm cho ôtô truyền thống cho tới chuyển đổi số.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy