47 views |0 comments

Công ty cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau cung cấp trên 10 triệu tấn phân bón cho thị trường nông nghiệp suốt 12 năm qua, tổng doanh thu hơn 82.000 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy