60 views |0 comments

Đức chỉ công nhận nguồn khí hydro ra đời từ điện gió, mặt trời là năng lượng xanh trong khi Pháp muốn tính cả nguồn sản xuất bằng hạt nhân.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy