50 views |0 comments

Theo ông Võ Văn Hoan, nhiều doanh nghiệp lớn muốn đóng góp cho quy hoạch thành phố nhưng vì vướng quy định nên chưa sử dụng được nguồn lực này.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy