50 views |0 comments

Theo Phó thủ tướng, Nhà nước phải bảo đảm giá nhà phù hợp thu nhập, các chính sách về nhà ở xã hội cần đánh giá dựa trên nhu cầu, khả năng mua của người dân.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy