28 views |0 comments

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát và chấn chỉnh việc các nhà băng bán chéo bảo hiểm, không để tạo dư luận xấu với ngành.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy