55 views |0 comments

Bà Hà Thị Mỹ Dung – Phó tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, kế hoạch kiểm toán năm 2023 được xây dựng trên tinh thần ít nhưng chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy