61 views |0 comments

Ban lãnh đạo Phú Thọ Tourist – chủ quản Đầm Sen, tự đánh giá công viên này cũ, kém sức hút người trẻ, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy