53 views |0 comments

Masan cho biết Phúc Long đứng thứ hai về doanh thu trong chuỗi cà phê, trà nội địa nhưng không đạt mục tiêu mở 1.000 ki-ốt như kỳ vọng ban đầu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy