64 views |0 comments

Khoản lỗ luỹ kế của doanh nghiệp xăng dầu thị phần thứ hai cả nước sau kiểm toán còn hơn 185 tỷ đồng vào cuối 2022, tức giảm khoảng 250 tỷ so với trước soát xét.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy