53 views |0 comments

Quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội là một trong những chuyên đề được chọn để Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ quốc hội giám sát năm sau.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy