27 views |0 comments

Sacombank hứa sẽ xử lý dứt điểm 32,5% cổ phần do nhóm ông Trầm Bê nắm giữ để đủ điều kiện chia cổ tức cho cổ đông năm tới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy