60 views |0 comments

Nhiều người chi tiêu mua sắm thoải mái nên chi tiêu vượt qua mức thu nhập, do đó dòng tiền thường xuyên âm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy