69 views |0 comments

HNX thông báo đình chỉ giao dịch với cổ phiếu FLC ngay khi vừa lên UPCoM và doanh nghiệp này có 15 ngày để giải trình việc vi phạm công bố thông tin.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy