34 views |0 comments

Sầu riêng Thái xuất vào Việt Nam với 5-6 chủng loại khác nhau, giá bán cao hơn 2-5 lần hàng trong nước nhưng vẫn đắt khách.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy