32 views |0 comments

Sau khi Bộ Xây dựng thôi đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Chính phủ sẽ triển khai gói 120.000 tỷ đồng từ vốn của 4 ngân hàng thương mại.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy