36 views |0 comments

Bà Nguyễn Bạch Điệp – người điều hành chuỗi nhà thuốc Long Châu – cho biết hầu hết cửa hàng có doanh số trên 550 triệu đồng một tháng, bắt đầu hoà vốn sau nửa năm hoạt động.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy