29 views |0 comments

Trong đợt tái cấu trúc đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Thủy mở lại 31 trung tâm Anh ngữ, thỏa thuận 300 nhà đầu tư đổi nợ lấy bất động sản.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy