31 views |0 comments

Để cơ cấu tài chính, Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy sẽ bán cổ phiếu công ty đứng sau chuỗi Anh ngữ Apax Leaders và thu về 60 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy