60 views |0 comments

SHB và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ký khoản vay đầu tiên trong gói vay 120 triệu USD từ nguồn vốn trực tiếp kỳ hạn 3 năm của IFC vào ngày 21/3.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy