33 views |0 comments

SJC dự tính năm nay tiêu thụ 36.158 lượng vàng miếng và hơn nửa triệu món nữ trang để có doanh thu tăng vọt so với kế hoạch năm trước, lên 30.400 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy