71 views |0 comments

BYD thống trị thị trường xe điện Trung Quốc, làm chủ chuỗi cung ứng trong khi Tesla có độ phủ toàn cầu lớn nhưng bị động hơn về pin.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy