50 views |0 comments

Lãnh đạo Sumitomo và BRG muốn dự án thành phố thông minh tại phía Bắc Hà Nội sớm được khởi công trong năm nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy