30 views |0 comments

Sunny – tập đoàn Trung Quốc có 4 nhà máy tại Việt Nam – tính mở rộng đầu tư ở Thái Nguyên với quy mô vốn 2-2,5 tỷ USD.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy