41 views |0 comments

Được cha động viên startup sau khi nghỉ việc tại Nhật, Jim Thompson giờ là tỷ phú ngành vận chuyển văn phòng và lưu trữ hồ sơ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy