64 views |0 comments

Doanh nghiệp cảng biển đề xuất tăng phí bốc dỡ hàng hóa khi bị thất thu cả tỷ USD mỗi năm do phí này ở Việt Nam thấp nhất Đông Nam Á.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy