63 views |0 comments

Giá khí đốt đang bị kéo xuống thấp do tình trạng dư thừa tại cả châu Âu và châu Á, dự kiến kéo dài trong ít nhất vài tuần tới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy