25 views |0 comments

Ban lãnh đạo MWG dự kiến chia cổ tức 5% bằng tiền trong năm nay, mức thấp nhất từ khi niêm yết khi lần đầu không hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy