28 views |0 comments

Bình Dương hiện có 4.092 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 39,73 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư FDI cả nước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy