58 views |0 comments

Tháng 3, nhà đất giảm thêm 30% so với cùng kỳ năm ngoái song người mua vẫn chờ bắt đáy, nhưng theo chuyên gia rất khó dò đáy.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy