59 views |0 comments

Năm ngoái, công ty bán suất ăn hàng không thu gần 22 tỷ đồng từ bán trà sữa, trong đó hơn một nửa là bán trên máy bay trong 6 tháng cuối năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy